Home Boerenkaas Sinds 1915 Producten Biologisch Kaasmakers Contact
Geschiedenis
De Coöp. Kaasproducenten; vereniging tot export van volvette Goudsche Kaas onder Rijksmerk, later “De Producent” genoemd, is opgericht in 1915. De vereniging is ontstaan als gevolg van het niet tegen de handelaar opgewassen zijn van de boer, die zijn kaas aan hem verkocht en door bepaalde omstandigheden, financieel wel eens onder de handelaar kwam te zitten. Daarnaast was het verantwoordelijk stellen van de leverende boer voor zijn product en het verlangen van schadeloosstelling een bron van misgenoegen van deze tijd.

Innovatie
De solide traditionele en ambachtelijke aanpak, waarbij toewijding bij de bereiding, liefde voor het vak en bovenal vakkennis maatgevend zijn, is gebleven. Kennis, ervaring, kwaliteitscontrole en techniek hebben zich uitgebreid. De kwaliteit van het product is zeer duidelijk verbeterd door de begeleiding van het productieproces op de boerderij vanaf de melkwinning tot en met de aflevering, door een zuiveltechnoloog in dienst van De Producent. Het zo specifieke product boerenkaas is nu verkrijgbaar in een groot aantal smaak- en gewichtsvarianten.

Toekomst
"De Kwaliteit wint altijd", dat is één van de eerste beginselen van de economie. Als het daarnaast nog om een natuurproduct gaat zoals Boerenkaas dan kan het niet anders, dan dat De Producent nog in lengte van jaren de geselecteerde kaaskwaliteit levert die al meer dan 85 jaar bekend is.
 

Opslag
Keurmeester